Laten we samen de zorg beter maken en betaalbaar houden

Brease is een jong, flexibel en innovatief softwarebedrijf opgericht door Colin Bosman en Edwin Swaak. We hebben jarenlange ervaring in de ontwikkeling en implementatie van standaard software. Met de oprichting van Brease hebben we een mogelijkheid gecreëerd om onze passie voor mensen en software inhoud te geven. Het denken en handelen vanuit klantbelang en klantbeleving zit ons in de genen en op basis hiervan willen we graag maatschappelijke uitdagingen oppakken. We richten ons hierbij op de zorgmarkt in het algemeen en het sociaal domein in het bijzonder.

Over Brease

Het Nederlandse zorgstelsel behoort al jaren tot de beste in de wereld. Toch is het waarschijnlijk één van de grootste zorgenkindjes in de publieke sector. Het wordt te duur, het aanbod van ondersteuning en zorg sluit lang niet altijd aan op de behoefte en de zorgverleners staan onder grote druk. Er moet wat gebeuren om de kwaliteit van de zorg op peil en de kosten in de hand te houden. We moeten hiervoor samenwerken, muren afbreken , bruggen bouwen en de mogelijkheden van technologische vernieuwingen optimaal inzetten. Door Het beste van ons allemaal te geven, zorgen we ervoor dat de zorg in Nederland (nog) beter wordt zodat zij die de hulp hard nodig hebben het ook krijgen.

Onze missie en visie

Brease streeft ernaar de communicatie en samenwerking in hulp- en zorgnetwerken waar de inwoner/client centraal staat te verbeteren. Bij de ontwikkeling van onze software is dit dan ook continu de leidraad. We zijn er echter wel van overtuigd dat deze uitdaging zo complex is dat we hiervoor nauw moeten samenwerken met de professionals in het veld. Daarom denken we graag in nieuwe combinaties en roepen hulpvragers, mantelzorger, zorgprofessionals, teamleiders, toeleveranciers en andere stakeholders op om samen vernieuwende invalshoeken en wijsheid te ontwikkelen. Alleen dan kunnen we echte zorgwaarde realiseren. Want de hulpverlening en zorg verdient het beste van ons allemaal.

Help mee de hulpverlening en zorg beter te maken

En wie weten er nu beter waar de grootste knelpunten liggen die we met onze kennis en ervaring kunnen oplossen? Juist, jij als zorgprofessional, teamleider,  zorgvrager, tja eigenlijk iedereen die met de hulp en ondersteuning in aanraking komt. Heb jij nou ideeën waardoor we dit beter en ook betaalbaarder kunnen maken, laat het ons dan weten via onderstaand formulier. We gaan graag met je in gesprek over jouw bijdrage.