MATCH:
matchen van vraag en aanbod

Wilt u ‘centraal plannen’ met Ons® Agenda? Het kan met match.

Ons® Agenda is door Nedap ontwikkeld om de medewerker regie te geven over de eigen agenda. Maar er zijn organisaties die graag meer grip op de medewerker agenda’s willen hebben, bijvoorbeeld bij het sturen op productie.

Beheer van meerdere agenda's van één plek

Wilt u ‘centraal plannen’ met Ons® Agenda dan kan dat met match. Match maakt vrije plekken in de ‘Ons® agenda’s’ van meerdere medewerkers zichtbaar. U kunt gemakkelijk één of meerdere afspraken in match selecteren en ‘terugplaatsen’ in Ons®.

Eenvoudig opeenvolgende afspraken plannen

Het plannen van ‘straatjes’ voor GRZ behandelaars, diagnostiektrajecten of standaard behandeltrajecten kan centraal en eventueel automatisch uitgevoerd worden. Ons® is de bron van de data.

Ons Agenda als bron en als doel

Match maakt gegevens uit Ons® agenda zichtbaar, doorzoekbaar en matchbaar. Koppeling met andere bronpakketten voor bijvoorbeeld specifieke aanvullende medewerkergegevens zoals bevoegdheden en competenties is mogelijk. Hierdoor kan de vraag van de client met meer kwaliteit uitgevoerd worden. De juiste medewerker bij de juiste clientvraag.

De voordelen van werken met match

• Optimale inzet van Ons® Agenda

• Eenvoudig beheer meerdere agenda’s

• Grip op alle agenda’s in Ons® Agenda

• Efficiënte inzet capaciteit en ruimtes

• Ons® Agenda blijft de basis

Maak kennis met match

Wilt u graag weten wat match voor uw organisatie kan betekenen, vul dan onderstaand formulier in.