Logo Dialoog van Brease

Slimme software voor

de gemeentelijke Toegang

Inwoners met een hulpvraag zijn gebaat bij een laagdrempelige toegang hebben tot maatschappelijke ondersteuning en zorg. Om deze toegang zo dicht mogelijk bij de inwoner te organiseren kiezen veel gemeenten voor samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties. Gezamenlijk slaan ze de handen ineen en werken ze aan een structuur waarin inwoners zonder omwegen naar passende hulp wordt verwezen. De Toegang, betrokken en dichtbij.

Een succesvolle entree met Dialoog

Een goede basis voor passende hulp wordt gelegd bij de Toegang. Mits zorgvuldig uitgevoerd komt hier de échte hulpvraag boven tafel. Dit levert een helder vertrekpunt op dat misverstanden uitsluit en middelmatigheid in de hulpverlening voorkomt. Door de randzaken en administratieve lasten bij de medewerkers van de Toegang te beperken kan de focus worden gelegd op de kerntaken en de tijd effectief worden ingezet voor de inwoner. Hiervoor hoef je niet harder te werken maar wel slimmer. Het softwarepakket Dialoog ondersteunt daarbij. 

Wat is Dialoog?

Dialoog is een gebruikers- en managementsysteem dat helpt om het proces van de Toegang efficiënt te laten verlopen en effectief te beheren. Vanaf het 1ste contactmoment met de inwoner tot en met de verwijzing naar passende hulp. Dialoog ondersteunt professionals bij hun dagelijkse werkzaamheden, vermindert de werkdruk en vergroot daarmee de tijd voor de inwoner. Dialoog biedt het management inzicht in (wijk)problematiek en een overzichtelijk dashboard ter ondersteuning van datagestuurd werken. 

Met Dialoog legt de Toegang een stevig fundament voor de best passende hulp!

Voordelen van het werken met Dialoog

 • Geen uitgebreide gebruikersinstructie nodig
 • Groot bedieningsgemak 
 • Geen aparte Excel lijstjes 
 • Minimale registratie
 • Snel een Toegangsverslag
 • …..
 • Consistent en transparant proces Toegang
 • Proactief en preventief sturen
 • Zicht op in-, door- en uitstroom
 • Bewaking wettelijke- en contractuele termijnen
 • Effectieve informatie overdracht
 • …..