Intro:
slimme software voor
laagdrempelige toegang

Met Intro heeft u een stevig fundament voor de best passende hulp!

Het inrichten van laagdrempelige toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners staat hoog op de gemeentelijke agenda. Om deze toegang zo dicht mogelijk bij de inwoner te organiseren kiezen veel gemeenten voor samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties. Gezamenlijk slaan ze de handen ineen en werken ze aan een structuur waarin inwoners secuur en zonder omwegen naar passende hulp wordt verwezen. Betrokken en dichtbij.

Een succesvolle start met Intro

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor hulp- en ondersteuning aan de inwoner. Een goede basis voor passende hulp wordt gelegd aan de voorkant het proces. Mits zorgvuldig uitgevoerd komt hier de échte hulpvraag boven tafel. Dit levert een helder vertrekpunt op dat misverstanden uitsluit en middelmatigheid in de hulpverlening voorkomt. Door randzaken en administratieve lasten te beperken en het inzicht te vergroten kan de focus worden gelegd op de kerntaken en de tijd effectief worden ingezet voor de inwoner. Hiervoor hoef je niet harder te werken maar wel slimmer. Het softwarepakket Intro ondersteunt daarbij. 

Wat is Intro?

Intro is een gebruikers- en managementsysteem dat helpt om het toegangsproces efficiënt te laten verlopen en effectief te beheren. Vanaf het 1ste contactmoment met de inwoner tot en met de verwijzing naar passende hulp. Intro ondersteunt professionals bij hun dagelijkse werkzaamheden, vermindert de werkdruk en vergroot daarmee de tijd voor de inwoner. Intro toont het management inzicht in inwoners- en  wijkproblematiek en biedt een overzichtelijk dashboard ter ondersteuning van datagestuurd werken en beleidsontwikkeling. 

De voordelen van werken met Intro

• Groot bedieningsgemak

• Geen aparte Excel lijstjes

• Alles overzichtelijk in één systeem

• Snel een Toegangsverslag

• Matchen van hulpvraag en aanbod

• Proactief en preventief sturen

• Zicht op in-, door- en uitstroom

• Bewaking termijnen & wachtlijsten

• Effectieve informatie-overdracht

Maak kennis met Intro van Brease

Wilt u graag weten wat Intro voor uw organisatie kan betekenen, vul dan onderstaand formulier in.

Ik wil meer informatie over Brease