AUDIT:
SOFTWARE VOOR CORRECTE
DATA-ENTRY

Betere datakwaliteit door automatische controle en kort cyclische feedback

Correct ingevoerde data vormen de basis voor organisaties om te kunnen monitoren of prognoses kloppen, doelstellingen worden gerealiseerd maar ook om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Audit van Brease helpt organisaties om de foutenlast bij data-entry te minimaliseren. De applicatie controleert automatisch of ingevoerde gegevens voldoen aan de interne en externe (wettelijke) normen en helpt gebruiker zo nodig op een zeer eenvoudige wijze incorrectheden aan te passen. 

Automatische controles zorgen voor kort cyclische feedback

Audit controleert automatisch relevante gegevens die in de database worden ingevoerd. Mochten er onverhoopt verkeerde of onvolledige gegevens worden ingevoerd dan wordt dit door Audit geconstateerd en periodiek gemeld bij de gebruiker. Via een e-mail wordt de gebruiker automatisch naar de plek in het bronsysteem geleid om de fout te corrigeren dan wel aanvullende gegevens in te voeren.

Signaallijsten helpen knelpunten oplossen

Audit genereert signaallijsten waarmee knelpunten in de data-invoer duidelijk worden. Op basis hiervan kunnen er stappen ondernomen worden om veelvuldig foutief invoeren in de toekomst te voorkomen.

Tijdig en rechtmatig declareren

Doordat Audit ervoor zorgt dat de juiste gegevens worden ingevoerd, kan er tijdig worden gedeclareerd. Zo krijgen klanten eerder inzicht in hun zorgkosten en is er sneller duidelijkheid over de omzet van zorgaanbieders.

Minder controle achteraf

Door de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen, is gegevensgerichte controle achteraf niet of nauwelijks meer nodig.

Managementinformatie

Audit van Brease zorgt ervoor dat alle beschikbare data helder wordt ontsloten via begrijpelijke analyses en rapportages. Op basis daarvan neemt u gefundeerde beslissingen over de efficiency van de bedrijfsvoering.

Nedap Ons koppelpartner

Ons® van Nedap is vaak een onderdeel van het applicatielandschap binnen een zorgorganisatie. Brease is koppelpartner van Nedap. Informatie uit Ons® kan eenvoudig worden gekoppeld met Audit van Brease. Hiermee voorkomt u een dubbele administratie, vermindert u de kans op fouten in uw proces en Ons® blijft te allen tijde de bron voor de data!

De voordelen van werken met audit

• Verbetert de kwaliteit van de data

• Vermindert de administratieve lasten

• Verlaagt de controledruk

• Versnelt de declaratie

• Vermindert controle achteraf

• Verhoogt het inzicht

• Verbetert de AO

• Verlaagt de werkdruk

Maak kennis met audit van Brease

Wilt u graag weten wat audit voor uw organisatie kan betekenen, vul dan onderstaand formulier in.

Ik wil meer informatie over Brease