Brease is een flexibel en innovatief softwarebedrijf met jarenlange ervaring in de ontwikkeling en implementatie van standaard software. Hierbij houden we ons waar mogelijk en gewenst rekening met het principe ‘registreren aan de bron’. De focus is gericht op het ontwikkelen van oplossingen voor gemeenten, de zorg- & welzijnsmarkt en gebruikers van Nedap Ons®. Met onze software dragen we bij aan een vloeiend  aanmeld- & intakeproces, verbeterde kwaliteit van de data en sluitende zorgafspraken. De zorg verdient het beste van ons allemaal!

Met audit van Brease zorgt u ervoor dat de foutenlast bij data-entry op een gebruikers-vriendelijke wijze tot een minimum wordt gereduceerd

Met match van Brease beheert u eenvoudig meerdere agenda’s in Ons® Agenda. Zo maakt u optimaal gebruik van capaciteit en locaties

Ik wil meer informatie over Brease