Voordelen van Dialoog voor professionals

Als (zorg)professional lever je een waardevolle bijdrage aan het zorgproces. Dit doe je niet alleen door het verzorgen van hulp, maar ook door het bieden van een luisterend oor en een helpende hand. Helaas gaat er nog steeds kostbare tijd verloren aan administratieve handelingen en randzaken. Dialoog zorgt voor slimme ondersteuning tijdens het hele toegangsproces. Hierdoor kun je de focus op de juiste taken leggen en je tijd effectief besteden aan een passende oplossing voor de inwoner met een hulpvraag.

Geen uitgebreide gebruikersinstructie nodig

Dialoog is ontwikkeld met de gebruiker in het achterhoofd. Professionals, vrijwilligers en betrokken instanties kunnen op een intuïtieve wijze met het systeem werken.

Minimale registratie

Registreer alleen wat nodig is. In Dialoog worden alleen gegevens vastgelegd die in een bepaalde fase (inloop, vraagverheldering, verwijzing etc.) van de toegang relevant zijn.

In één oogopslag de belangrijkste informatie

Dialoog biedt vanaf het eerste contactmoment volledig inzicht in alle activiteiten. De tijdlijn in Dialoog organiseert elke casusnotitie, de datum en tijd waarop deze is gemaakt en wie de notitie heeft gemaakt, allemaal op één plek.

Gespreksondersteuning

Dialoog biedt medewerkers tijdens de gesprekken structuur en houvast en helpt om op een gemakkelijke en uniforme manier het gesprek aan te gaan. 

Snel een (gespreks)verslag

Goede verslagen zijn onmisbaar, maar het overtypen van de geschreven aantekeningen en het maken van een verslag is vaak een tijdrovend werk. Met Dialoog genereert u uw gespreks- en toegangsverslagen eenvoudig en snel. 

Automatische signalen

Het steeds weer en checken van gegevens is overbodig. Dialoog stuurt geautomatiseerde alerts wanneer er een actie wordt verlangd bij voorbeeld bij relevante statuswijzigingen en overschrijden doorlooptijden.

Overzichtelijke dashboards

Dialoog presenteert een volledige reeks dynamische (statistische) overzichten en historisch rapporten in een overzichtelijk dashboard. De overzichten helpen de dienstverlening aan uw inwoners te verbeteren.  

Effectieve informatie-overdracht

Informatieoverdracht van cliënten is nog wel eens de achilleshiel in de werkzaamheden. De informatie die in Dialoog is vastgelegd, kan naar alle gangbare zorgsystemen worden doorgezet. Daarmee gaan er geen kostbare gegevens verloren en kan de volgende organisatie in de keten snel de hulp goed overnemen. 

Ik wil wel eens zien wat Dialoog voor ons kan betekenen.

Neem contact met me op voor een korte en vrijblijvende demo.