Voordelen van Dialoog voor (team)managers

Als (team)manager vervul je een belangrijke rol in het proces bij de Toegang en lever je een bijdrage aan een verdere ontwikkeling van beleid en bedrijfsvoering. Meer grip op de instroom, inzicht in hulpvragen en (wijk)problematiek en uitstroom zijn belangrijke voorwaarden die hiertoe bijdragen. Dialoog ondersteunt (team)managers met dashboards waarmee op geaggregeerd niveau en op elk moment inzichtelijk is wat er speelt. Dialoog levert een belangrijke bijdrage aan het ondersteunen van besluitvorming, optimaliseren van processen en verbeteren van de dienstverlening .

 

Een écht centrale toegang

Professionals, vrijwilligers, en partners kunnen in één systeem met Dialoog profiteren van een gestroomlijnd Toegangsproces met minder administratieve lasten en effectievere communicatie.

Consistent en transparant proces

Eenduidige terminologie en het gebruik van vaste formats voor formulieren, vraagverheldering en verslagen zorgen voor een consistente en transparant proces en vermindert de afhankelijkheid van toevalligheden.

Data gestuurd werken

Beslissingen kunnen nemen op basis van feiten en niet op basis van aannames en onderbuikgevoelens. Heldere data-analyses zorgen voor verbinding met de dagelijkse werkzaamheden waardoor het een stuk makkelijker wordt de juiste beslissingen te nemen preventief te sturen. 

Bewaakt wettelijke en contractuele termijnen

Het laten verstrijken van een termijn kan voor de Toegang of inwoner gevolgen hebben. Een zorgvuldige administratie van peilmomenten  is daarom essentieel. In Dialoog kunnen wettelijke en contractuele termijnen rondom de melding, doorstroom, intake en eventueel wachtlijsten worden bewaakt. 

Proces-, management- en verantwoordingsinformatie

Met een beter inzicht en overzicht kun je nog beter inspelen en anticiperen op zaken uit de praktijk. Dialoog presenteert een volledige reeks dynamische (statistische) overzichten en historisch rapporten in een overzichtelijk dashboard. 

Gegevensoverdracht naar bestaande systemen

We begrijpen als geen ander het belang van de vastgelegde gegevens in de Toegang. Dialoog zorgt ervoor dat deze informatie volgens AVG-richtlijnen kunnen worden overgezet naar gemeentelijke- of systemen van de partners. 

Overzichtelijk wachtlijstbeheer

Dialoog biedt inzicht in wachtlijsten. Als de Toegang een inwoner wil helpen waarvoor tijdelijk geen passende hulp beschikbaar is, kunt u deze op een wachtlijst plaatsen en deze actief beheren.

Ik wil wel eens zien wat Dialoog voor ons kan betekenen.

Neem contact met me op voor een korte en vrijblijvende demo.